Bart Royens wordt nieuwe voorzitter

Bart Royens is de nieuwe voorzitter van Natuurpunt Markvallei.
Op de jaarlijkse algemene vergadering van NP Markvallei werd Bart Royens verkozen als de nieuwe voorzitter. Bart neemt de voorzittershamer over van Drej Oomen die ongeveer 20 jaar voorzitter is geweest van afdeling Markvallei.

In die 20 jaar is NP Markvallei uitgegroeid tot een afdeling van Natuurpunt met inmiddels meer dan 1200 leden. Dat is zeker niet in de laatste plaats een belangrijke verdienste van Drej Oomen, zo merkte Bart Royens op in zijn eerste toespraak als voorzitter. Hij bedankte  zijn voorganger voor zijn geweldige en inspirerende inzet.

Drej Oomen blijft zeker nog als vrijwilliger actief binnen NP Markvallei en wij kunnen gebruik blijven maken van zijn brede kennis voor de werking van onze vereniging. In dezelfde vergadering werd Irina Broods uit Rijkevorsel verkozen als nieuw bestuurslid. Wij zijn verheugd dat Irina zich kandidaat wilde stellen. Ook de vrouwelijke aanwezigheid in het bestuur van Natuurpunt Markvallei wordt hiermee versterkt.

Bart Royens & Drej Oomen
Bart Royens & Drej Oomen