Dit was het grote natuur- en klimaatdebat – een verslag!

Geen draagvlak meer voor klimaat en natuur?
Het grote natuur- en klimaat-verkiezingsdebat van de Belgische natuur- en milieubeweging op 18 april in Brussel bewees iets anders!
Met 400 fysieke deelnemers en 800 online volgers was het huis vol. Niet onlogisch, want de achteruitgang van natuur en de klimaatcrisis zijn wellicht de grootste uitdagingen waar we als mensheid voor staan.
Rode draad van de avond: hoe willen onze politieke partijen die uitdagingen aangaan na de verkiezingen in juni 2024?

Maar herbekijk het debat ook vooral zelf en vorm uw eigen oordeel.

PS: Aarzel niet om mee te debatteren via #natureclimatedebate op sociale media.