216 niet-herbruikbare gsm’s = 54 bomen!

Natuurpunt Markvallei zamelt oude gsm-toestellen in. Dat doen we in het kader van “Recycleren voor Natuurpunt”. We konden 216 niet-herbruikbare gsm-toestellen inzamelen. Daarvoor kregen we de hulp van Lauryssen Electronics uit Minderhout. De ingezamelde gsm-toestellen zijn goed voor 54 nieuw aan te planten bomen.  Je kan nog altijd oude gsm-toestellen inleveren in de speciale box in De Klapekster!