Grote onderscheiding voor de Koloniën

De Koloniën van Weldadigheid, waar Wortel- en Merksplas-Kolonie onderdeel van uitmaken en waar Natuurpunt Markvallei het bezoekerscentrum De Klapekster runt,  kregen het European Heritage Label.  Het is de eerste keer dat een Vlaamse site die eer te beurt valt.

Kempens Landschap vzw is de trekker in het traject naar deze erkenning en ziet dit label als nieuwe stimulans en kanaal om de boodschap en het belang van de Koloniën van Weldadigheid vanuit maatschappelijk en cultuurhistorisch oogpunt verder uit te dragen.

De erkenning sterkt overigens het vertrouwen in het lopende UNESCO-dossier. De toekenning van het European Heritage Label bevestigt de bijzondere betekenis, het unieke verhaal en de rol die de Koloniën van Weldadigheid hebben gespeeld op Europees niveau. Mogelijk volgt later ook nog een bekroning op wereldniveau met een inschrijving op de UNESCO-Werelderfgoedlijst.  (bron: Stichting Kempens Landschap)