Hoogstraten is de kampioen van Vlaanderen in het verharden van de open ruimte

Betonrapport

Per dag komen er in Hoogstraten 496 m² verharding bij in landbouw- en natuurgebieden (= zachte bestemmingen). Nergens verdwijnt er meer landbouwgrond onder beton dan in Hoogstraten. Per jaar gaat het over 181.040 m² of 18 hectare. Dat zijn bijna 13 voetbalvelden per jaar die onder verhardingen verdwijnen!
Allemaal gronden die niet gebruikt kunnen worden door onze landbouwers en waar geen water kan infiltreren naar ons grondwater. Tegen 2050 moet de verharding met 20% dalen tov 2015. Die daling is opgenomen in de bouwshift door de Vlaamse regering. Om dat doel te halen moet Hoogstraten 252 ha ontharden, daarvan is 28 ha prioritair te herbestemmen naar een zachte bestemming de komende legislatuur.

Het mag duidelijk zijn dat niet natuur (of Natuurpunt) de grootste bedreiging is voor verlies aan landbouwgrond.

Maar Hoogstraten staat niet alleen. De top 10 gemeenten die kampen met de meeste verharding in landbouwgebied bestaat voor de helft uit gemeenten in de Noorderkempen.  Zo staat Merksplas op plaats 7 (156 m²) en Rijkevorsel op 10 (125 m²). Voor een regio met veel grondgebonden landbouw is dat toch heel opvallend.
Om deze opgave te bereiken dient (anno 2021) jaarlijks gemiddeld 1m² per Vlaming onthard te worden, terwijl in de praktijk net het omgekeerde gebeurt. Om deze ommekeer in het bodemgebruik te faciliteren, stellen we voor om de volgende vuistregel aan te grijpen in het lokale beleid: 1m² verharden = elders 2m² ontharden.