Padden geraken met vereende krachten de weg over

Op 22 februari 2021 kregen we een mailtje van een bezorgde bewoner van de Blauwbossen, Joke Van Gils.  Al verschillende dagen werden er vele padden doodgereden bij het oversteken van de straat.  En het rare was, ze kropen van oost naar west en van west naar oost.

Iets voor ons beheerteam, dacht (toen nog voorzitter) Drej en wij kregen dit mailtje in onze box.  Op de vergadering van de werkgroep beheer besloten we om hier naar een oplossing te zoeken.  Bart Hoeymans, boswachter bij ANB en notoir amfibieënkenner, werd ingeschakeld.

Op 25 februari 2021 is hij ter plaatse pooshoogte gaan nemen.  En hij bevestigde het verhaal van Joke: vele padden lagen er dood bij… De meeste slachtoffers waren niet plat maar het gevolg van tegen de onderkant van de wagen te kwakken (door luchtwervelingen die ontstaan bij snel rijden).  Hij dacht wel dat  de gemeente  bereid zou zijn om hier iets aan te doen.

Echter, vanwege de toch al ver gevorderde paddentrek op dat ogenblik, hebben we besloten dat het voor het overzetseizoen van 2021 te laat was om in actie te komen, maar voor 2022 moet er iets geregeld kunnen worden.

Tijdens ons overleg in september 2021 met het college, kaartten we het probleem aan.  Zij waren bereid om ons te helpen, maar de overzet moest wel gebeuren, en wie wil dat op zich nemen?  Eén persoon of een soort beurtrol?  Om hier beter zicht op te krijgen hebben we contact opgenomen met Joke.  Zij en haar gezin waren enthousiast om dat op zich te nemen.  Dus, lagen alle puzzelstukjes op tafel en zijn we verder aan de slag gegaan.

Na een bezoek ter plaatse, bestelde de stad de materialen in de loop van december.  Op 14 december heeft de maandagploeg de schermen geplaatst.  Ondanks het hevige stormweer van de weken daarna, zijn er slechts een paar schermen weggewaaid, goed geplaatst dus!!!

De emmers lieten nog wat op zich wachten, maar de putten waren al gegraven, dus de padden konden wel al geraapt worden.  Begin maart hebben we de emmers geplaatst en kon de paddentrek echt van start gaan!!!  Na de koude nachten van begin maart, was het wachten tot 10 maart toen de trek echt op gang gekomen is.  Er zijn ondertussen al enkele honderden padden, en enkele kikkers overgezet van oost naar west en van west naar oost!!!

Hartelijk dank, stad Hoogstraten, de maandagploeg beheer Natuurpunt Markvallei en natuurlijk Joke met haar familie!!!  Dat bewijst dat als je de handen in elkaar slaat er heel mooie dingen kunnen gerealiseerd worden, tot meerdere eer en glorie van de padden!!!