Weer voor meer dan een jaar Wortelse Tongklever!

Wortelse tongklever
Wortelse tongklever

Een jaarlijkse traditie bij Natuurpunt Markvallei is het plukken van sleedoornpruimpjes voor het aanmaken van onze Wortelse tongklever.
Sleedoorn is een struik die veel wordt aangeplant in struweel. De mooie, witte, fijne bloempjes zijn erg in trek bij honingbijen. Het harde hout en grote doornen zorgen voor een veilig onderkomen voor zangvogels, lijsterachtigen en ook enkele vlindersoorten.
Die grote doornen hebben de plukkers van Natuurpunt aan de handen ondervonden. Maar… we hebben voor één jaar verwerking 40 kg pruimpjes nodig en we plukten dit jaar 63 kg! De warme Allerheiligendag zorgde voor veel plukgoesting en… proefgenot ;-). Santé, weer een jaar Tongklever … en sorry aan alle lijsters!

Vrijwilligers van Natuurpunt Markvallei trokken er ook dit jaar op uit om sleedoornbessen te plukken, een bijzonder "doornige" karwei. De bessen zijn een belangrijk ingrediënt van onze Wortelse Tongklever. (Foto's: Dominique Van Huffel)