Natuurpunt werkt transparant en zet middelen correct in

Jaarverslag Natuurpunt 2021In de commissie leefmilieu van het Vlaams Parlement werd gediscussieerd over de audit die het Ministerie van Financiën liet uitvoeren bij Natuurpunt.
Tot spijt van wie het benijdt komt Natuurpunt heel goed uit de studie en mogen de ballonnetjes over overdadige subsidiëring met het schaamrood op de wangen terug de kast in.
Je kan hier kijken en luisteren: