Duurzame inzet voor meer natuur, daar blijven we voor gaan!

Natuurpunt is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging met meer dan 130.000 leden. We beheren meer dan 28.000 hectare Vlaamse natuur in 500 verschillende natuurgebieden. De vrijwilligers nemen daarbij het initiatief: ze zorgen voor aankoop, beheer en openstelling van natuurgebieden. Daarbij worden ze bijgestaan door professionele ploegen. Ons maatwerkbedrijf geeft werk aan honderden arbeiders die het niet makkelijk hebben in de klassieke economie. (lees verder onder de video)

Met een sterk netwerk van wandelpaden, kijkhutten, zitbanken, speelbossen en bezoekerscentra geven we iedereen de kans van de natuur te genieten. In elke Vlaamse gemeente zijn afdelingen en werkgroepen actief. Natuurpunt brengt mensen samen.

Elk jaar organiseren we duizenden activiteiten: gegidste wandelingen, beheerwerken, cursussen en workshops. Via het werk in de meer dan 200 studiewerkgroepen en waarnemingen.be houden de we de gezondheid van de Vlaamse natuur in de gaten. Zo leveren we de wetenschappelijke basis voor het natuurbeleid van de overheid. Als breed gedragen en politiek onafhankelijke middenveldorganisatie is Natuurpunt een belangrijke pleitbezorger voor meer en betere natuur. Om natuur hoog op de politieke agenda te krijgen, gaan we in dialoog met beleidsmakers op alle niveaus, formuleren we beleidsadviezen en laten we ons horen in het maatschappelijk debat via standpunten, campagnes en acties. Natuurpunt bestaat uit verschillende vzw’s, elk geleid door een Bestuur. Die wordt aangeduid door de Algemene Vergadering, samengesteld uit vertegenwoordigers van afdelingen en werkgroepen. Bestuurders van de Natuurpunt-groep leveren hun kennis en expertise als vrijwillig engagement. Ze krijgen geen forfaitaire vergoedingen of zitpenningen.