Meer dan vijftig vogelsoorten gespot

De vroegevogelwandeling 2 mei 2021

Zes uur in de ochtend, al meer dan een uur nadat de eerste zangers ons schoorvoetend of uit volle borst de dag toefloten, verzamelen de vogelaars zich schoorvoetend en de kou verbijtend aan de Klapekster voor de jaarlijkse vroegevogelwandeling van Natuurpunt Markvallei. Dit jaar – uiteraard – in een andere formule, met inschrijving vooraf, groepjes van 9 deelnemers met 1 gids én jammer genoeg zonder aansluitend ontbijt ter plaatse. Trouwens, de gedreven deelnemers van de lange vogelcursus vertrokken al om half zes.

 

Voor sommige van onze gidsen was het hun  eerste ervaring als gids, voor veel van de deelnemers was het hun eerste echte kennismaking met de vogelwereld in onze contreien. De feeërieke mistlandschappen hadden dan wel goud in de mond, het bemoeilijkt ook het vogel spotten, wat dan bijna louter op het gehoor moet gebeuren. Ondanks onze pogingen om zelf de geluiden na te bootsen, de assistentie van de gidsen of de handige apps zoals “BirdSoundsEurope” of “Vogels van Europa” in te roepen, hoorden velen het wellicht eerder in Keulen donderen in plaats van de metaalklank van de kleurrijke boomklever, of de heldere toon in het gefrazel van zwartkop. Het vrouwtje van de zwartkop heeft trouwens een ros toupetje. Gelukkig kwam de zon er regelmatig door om ons te warmen en wat kleur in beeld te brengen.

Hieronder een opsomming van de bijna 50 soorten die we zagen en/of hoorden met de groepjes van vooral enthousiaste beginners:

Koolmees (Bieteutje), pimpelmees (vallende zilverling), staartmees (bolleke met lange staart), kuifmees (tja, met kuif), boomklever (kleurrijk, naar boven én onder, wietverkoper van het bos), boomkruiper (bruin, alleen naar boven), heggenmus, zwartkop (vrouwtje ros), tuinfluiter (snelle merel), tjiftjaf (groenig, zegt tjiftjaf), fitis (groenig, wegdeemsterende zang), spreeuw, kauw, zwarte kraai, grote zilverreiger, kleine mantelmeeuw (zwarte vleugels), kokmeeuw (bruine kop in zomer), wilde eend, bergeend (zwart/wit/bruin met rode bek, nestelt in konijnenholen), kievit, grutto (rossig, rechte bek, zegt grutto, grutto, …), wulp (groot, kromme bek, zingt bij landen), scholekster (zwart/wit/rode bek zoals pinguïn), regenwulpen (kortere bek, groep doortrekkers), groenpootruiter, buizerd (meest voorkomende, grote roofvogel in onze streek, vaak lastig gevallen door kraaien), torenvalk (slank, lange staart, biddend), meerkoet (zwart met witte knobbel), fazant, houtduif (bosduif in de soep), holenduif (geen wit), zwarte specht (groot, zwart met rood, mitraillette), grote bonte specht (zwart/wit/rood, korte roffel), kleine bonte specht (geen witte vlek, we hoorden enkel de fijne roffel), groene specht (lachende zang),  middelste bonte specht (knalrode hanenkam op z’n kop, )boerenzwaluw (gevorkte staart), boompieper (parachute in boomtoppen, piep, piep, …), graspieper, roodborst, roodborsttapuit (vaak op weipaaltjes), tapuit (een koppel  op doortrek, midden op den akker), merel, zanglijster (herhaalt variabele frases meestal 3 keer), vink (Suskewiet in Vlaanderen), winterkoning (klein met opstaande staart, wekkertje), grasmus (“krasmus”), grauwe gans (meest algemene), nijlgans (recente exoot, nestelt in bomen), grote Canadese gans (exoot, al weid verspreid), koekoek (zegt ….), geelgors  (de vijfde van Beethoven en prachtig geel), veldleeuwerik (vaak hoog in de lucht en dan als een baksteentje naar beneden, nu koppel op de grond),

Toch altijd de moeite om eens vroeg uit de veren te komen om onze gevederde vrienden te bewonderen. Snel nog eens terug doen om wat we misten nog te kunnen waarnemen zoals gekraagde roodstaart, wielewaal, nachtegaal, ….

Hopelijk zijn met deze wandeling weer een aantal natuurliefhebbers nog meer in de ban geraakt van wat ons om de oren vliegt. Dus, mocht je nog twijfelen, de jaarlijkse vroegevogelwandeling een aanrader voor beginners, twijfelaars en gevorderden. Tot volgend jaar.

(tekst:  Leen Rigouts – foto’s Erik Vervoort, Luc Bastiaens, Peter de Wilde, Drej Oomen, Stef Kustermans)