Prachtige resultaten in Den Rooy

Nog een paar dagen en het wandelpad in Den Rooy in Meerle is weer helemaal toegankelijk. Tijdens het broedseizoen hebben niet alleen de vogels genoten van de rust, maar ook de planten hebben niet stilgezeten! Als je langs de geplagde zone wandelt merk je dat die al groen begint te worden.
Dit komt door (op plekken) massale kieming van struikhei. Dit is veel sneller dan verwacht en vooral de hoeveelheid van kiemingsplanten is hoopgevend. Het opbrengen van heidemaaisel en bekalking zullen zeker ook geholpen hebben.
Hoe sneller de kieming verloopt, hoe minder boomopslag en hoe sneller er een mooie heidevegetatie staat met bijhorende insectenfauna.

Maar niet alleen struikhei kiemt, ook zijn er al verschillende jonge struikjes van wilde gagel te vinden en dat moet dan ontwikkelen naar een gagelstruweel zoals er al stukken van te vinden zijn rond het ven.
Op de plekken die al eerder zijn geplagd, vinden we ondertussen ook dopheide en kleine zonnedauw terug. Het valt te verwachten dat deze soorten elders ook gaan opduiken.
En hier en daar vinden we al een heel zeldzaam plantje zoals grondster. Een pioniersoort die alleen standhoudt op plekken die iedere winter onderwater staan.

(Tekst en foto’s: Stijn Leestmans)