Nood aan natuurherstel in Vlaanderen

Wij, Natuurpunt en samen met ons 207 andere Europese maatschappelijke organisaties, roepen alle EU-lidstaten, leden van het Europees Parlement en de Europese Commissie op om met spoed een krachtige en doelgerichte natuurherstelwet aan te nemen. Waarom?
Zowel de biodiversiteits- als klimaatcrisis moeten nu met een absolute urgentie worden aangepakt.

Restore nature

De Europese wetgeving zal doorslaggevend zijn voor het natuurherstel in Vlaanderen. Er ligt een ambitieuze natuurherstelwet op tafel: de lidstaten zouden 20 procent van alle ecosystemen op land en zee moeten herstellen tegen 2030, tegen 2050 allemaal. Het is een unieke kans om het tij voor de natuur in Europa te keren.

Op dit moment bespreken regeringen in de hele EU deze nieuwe wet. Hoewel natuurherstel perspectief biedt voor alle sectoren, wordt er duchtig gelobbyd om de wet af te zwakken. Voor de biodiversiteit, het klimaat en de volksgezondheid is het echter van het allergrootste belang dat er een sterke natuurherstelwet komt met bindende doelen.

Laat je stem horen!
Samen met meer dan 200 Europese milieu- en natuurorganisaties zetten we een gebruiksvriendelijke tool in, waarmee je onze beleidsmakers in enkele kliks kan vragen om voor een sterke natuurherstelwet te stemmen. Alle e-mails worden verzameld en dan gebundeld overgemaakt aan onze regering en de leden van het Europees Parlement op de belangrijke beslismomenten.

Steun het voorstel voor meer natuurherstel in Europa

Je bent slechts één stap verwijderd van een verschil voor de natuur:

>> Ja, ik wil een sterke natuurherstelwet <<